DK Sp. z o. o. jest właścicielem i operatorem marki L'LORIS na rynku polskim oraz zagranicznym.

90-135 Łódź, ul. Narutowicza 40/1
Sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN.
NIP: 7252069839
KRS: 0000472898
REGON: 101647380

☎ +48 784 126 934
✉ info@dk-web.eu